Podstawowe zasady wynajmu urządzeń:
1. Urządzenia wynajmowane są na miesiące; jeśli urządzenie pracowało niepełny miesiąc, stawka rozliczana jest w oparciu o 1/30 ceny najmu za każdy dzień włącznie z dniami wolnymi od pracy.
2. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta. Wycena uwzględnia warunki panujące na budowie, złożoność projektu, czas jego trwania, konieczność przygotowania specjalnego projektu technicznego.
3. Urządzenia wynajmujemy tylko z usługą montażu i demontażu; zapewniamy serwis urządzeń oraz przeglądy konserwacyjne.
4. Czynsz najmu naliczany jest od dnia odbioru zmontowanego urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
5. Urządzenia posiadają wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
6. Pracownicy odpowiedzialni za montaż oraz serwis posiadają bogate doświadczenie w zakresie tego rodzaju usług oraz wymagane uprawnienia do ich świadczenia.
7. Zapewniamy uprawniony i odpowiednio przeszkolony personel do obsługi wynajmowanych urządzeń.
8. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
9. Oferta zawiera usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, dostawę sprzętu na budowę oraz serwis.